Na vijf jaar weten we dat de SDG’s alleen haalbaar zijn als we ze alle 17 in hun onderlinge verband zien. Daar komt nog eens bij dat elk schaalniveau relevant is: van onze achtertuin tot de planetaire ruimte. De veelheid aan spelers (bedrijven, overheden, de kennissector, maatschappelijke groepen) moeten bovendien goed samenwerken. Tenslotte lukt het alleen als we van een mix van alle instrumentsoorten gebruik maken: governance, regelgeving, geldprikkels, technologie en communicatie. Wordt u ook een beetje duizelig van duurzaamheid?

We hebben net van COVID-19 geleerd hoe een goed vaccin werkt: de ziektekiem wordt in zwakke vorm ingebracht zodat het lichaam afweer ontwikkelt. Welnu, het vaccin tegen onduurzaamheid is gevonden! Dat heet circulaire economie. Het woord lijkt op het eerste gehoor de duizeligheid te versterken, maar verstevigt juist de vier hierboven genoemde dimensies van duurzaamheid: alle SDG’s, niveau’s, spelers en instrumenten komen dankzij hardnekkig circulair denken vanzelf op hun juiste plaats.

Een voorbeeld: bier. In de hele keten van hop en gerst tot spoelen van glazen en flesjes worden: water en energie aan de aarde onttrokken en na gebruik geloosd, van de in de aarde geplante gewassen de helft gebruikt, arbeid zo goedkoop mogelijk ingezet en miljoenen hectoliters over de wereld vervoerd.  Deze opsomming raakt alle SDG’s, maar ze worden vrijwel nooit in de logische samenhang van hun keten bekeken.

Nederland heeft een rijke poldertraditie in het binnenland, maar is in het buitenland vanwege de exportgevoeligheid kwetsbaar voor de huidige handelsoorlogen. De instrumenten staat in Nederland los van elkaar: afspraken (Blue Deals, Energieakkoord, Grondstoffenakkoord); milieubelastingen (water en energie hoog, primaire grondstoffen en afval laag); technologie wordt steeds ingehaald (betere zuivering door nieuwe probleemstoffen, meer efficiency door volumegroei), communicatie vindt incidenteel plaats.

Als we dit allemaal circulair maken worden producten als bier (weer) lokaal, tegen normale arbeidskosten en zonder bestrijdingsmiddelen en afval verbouwd en gebrouwd. Daar word je niet duizelig van, tenzij je er teveel van drinkt.

Op vrijdag a.s. 3 juli van 10:00 tot 11:30 uur organiseren Global Compact Netwerk Nederland en Groene Groeiers een virtueel evenement over deze thematiek. Voor meer informatie en de mogelijkheid om te registreren klik hier.

Pin It on Pinterest