Maaike de Langen woont en werkt sinds 2017 in New York als internationaal consultant  en onafhankelijk onderzoeker op de onderwerpen Governance, Rule of Law en Legal Empowerment. In haar blogs zal zij een kijkje achter de New Yorkse schermen geven. Deze keer schrijf Maaike over de New Yorkse SDG-rapportage.

Burgemeester Bill de Blasio kondigde een aantal weken geleden aan dat zijn stad New York in juli aan de Verenigde Naties zal rapporteren over de lokale voortgang in het bereiken van de SDG’s. New York zal zich als eerste stad van de wereld langs de meetlat van de SDG’s leggen in een Voluntary Local Review, een variatie op Voluntary National Reviews.

New York en de Verenigde Naties

New York en de VN horen natuurlijk bij elkaar. Het hoofdkantoor van de Verenigde Naties ligt ter hoogte van 42nd Street in New York, aan de East River. Elk jaar in september klagen New Yorkers steen en been als tijdens de Algemene Vergadering het verkeer op Manhattan totaal vastloopt omdat allerhande presidenten en premiers met de nodige beveiliging de stad doorkruisen.

New Yorkers zijn ook trots op de VN. De stad heeft het over ‘the New Yorkness of the UN‘ – al is dat zeker ook eigenbelang: de VN is direct of indirect verantwoordelijk voor zo’n 25.000 banen en levert de stad ongeveer 110 miljoen dollar aan belastinginkomsten op, zo is een aantal jaar geleden becijferd. Wat NY en de VN volgens ditzelfde rapport nog meer delen is een visie op een eerlijkere wereld.

De situatie in New York en OneNYC

Hoe doet New York het vanuit het perspectief van de SDGs? New York heeft haar OneNYC-programma, dat veel doelen omvat die erg op de SDGs lijken, al vóór de Agenda 2030 van de VN afgekondigd, zo benadrukt burgemeester de Blasio fijntjes in het persbericht.

Er is bijvoorbeeld werk aan de winkel op het gebied van SDG 10 over inkomensongelijkheid. Aan de ene kant wonen in New York de rijken der aarde, die voor vele miljoenen dollars appartementen rond Central Park kopen. Tegelijkertijd leeft ruim 40% van de bevolking rond de lokale armoedegrens. Het programma OneNYC heeft dan ook als doel om 800.000 New Yorkers uit de armoede te tillen.

SDG 11 gaat over veilige en duurzame steden en dat omvat betaalbare huisvesting. In New York is huisvesting zo onbetaalbaar, dat de stad zijn eigen hogere armoedegrens heeft vastgesteld om rekening te houden met de abnormaal hoge woonlasten. In OneNYC wordt dan ook als doel gesteld om 200.000 woningen betaalbaar te houden en 160.000 nieuwe betaalbare woningen te creëeren.

Eerder dit jaar werd al het OneNYC 2018 Progress Report uitgebracht. Daaruit blijkt dat de stad, mede door de hoge armoede, ook relatief laag scoort op andere onderdelen van Agenda 2030, zoals gezondheid en onderwijs. Volgens een landelijk overzicht kent New York het onvoorstelbare aantal van 76.501 daklozen. Daar staat tegenover dat de misdaad lager is dan het sinds de jaren vijftig geweest is en ook de werkloosheid al meer dan vijf jaar daalt.

De stad op het wereldtoneel

De OneNYC-rapportage behandelt een groot aantal onderwerpen die ook in de SDGs aan bod komen. New York wil een voorbeeld zijn voor andere steden en de gemeenschappelijke taal van de SDGs maakt het makkelijker om ervaringen uit te wisselen. En New York en de VN horen nu eenmaal bij elkaar.

Maar een andere belangrijke reden – zeker in de huidige Amerikaanse context – is dat de nationale overheden belangrijke sociale onderwerpen niet overtuigend aanpakken.

New York acteert meer en meer op terreinen die traditioneel zijn voorbehouden aan de nationale overheid. De stad geeft een eigen identiteitsbewijs uit, het IDNYC. En een recente campagne gaat regelrecht tegen het huidige nationale beleid in en laat onder andere op Twitter weten dat je als New Yorker beschermd bent tegen discriminatie – ook al ben je illegaal – met de slogan: ‘When you’re here, you’re a New Yorker.’

In die ontwikkeling is het niet verbazingwekkend dat New York zelf de meetlat van de SDGs zal hanteren en daarmee als eerste stad ter wereld rechtstreeks aan de Verenigde Naties gaat rapporteren. Dit zal gebeuren tijdens het High-Level Political Forum in juli. Ik ben benieuwd.

Foto: publicdomainpictures.net

Pin It on Pinterest