Naast het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappelijke sector die investeren in de SDGs, is er ook een groot aantal lokale initiatieven dat bijdraagt aan de SDGs. Het evenement Transform Your World dat afgelopen maand plaatsvond, bood deze “kracht van onderop” een podium. SDG Nederland interviewde deelneemster Silvia de Ronde Bresser van MAEX, een instrument dat de maatschappelijke waarde van initiatieven inzichtelijk maakt.          

“Initiatieven staan midden in de maatschappij, zien waar het misgaat en spelen in op het verbeteren van duurzaamheid”              

Hoe zie jij lokale initiatieven bijdragen aan de SDGs?
“In alle buurten en wijken zien we dat mensen bezig zijn om Nederland socialer, maatschappelijker en duurzamer te maken. Er wordt op een integrale manier gewerkt aan de SDGs. De initiatieven die in de MAEX genoteerd staan, dragen bij aan meerdere doelen tegelijkertijd. Het mooie is dat dat in tegenstelling tot het systeemdenken, mensen in de gemeenschap vanuit betrokkenheid en passie aan de goals werken. Initiatieven staan midden in de maatschappij, zien waar het misgaat en spelen in op het verbeteren van duurzaamheid zonder dat je ze hoeft te vertellen dat ze het moeten doen.”

Silvia de Ronde Bresser – MAEX

Is er een bewustzijn rondom de SDGs ?
“De term Sustainable Development Goals leeft niet echt in de gemeenschap; hoewel lokale initiatieven er wel aan bijdragen. Men is er niet mee bezig, mensen denken: er ligt te veel afval op straat in de buurt, hier moeten we iets aan doen. Dat mensen niet in de termen van de SDGs denken is van ondergeschikt belang want uiteindelijk draait het om de impact die gemaakt wordt.”


Wat hebben lokale initiatieven nodig om bij te dragen aan de SDGs?
Geld en ruimte. Geld omdat initiatieven vaak steun vinden om te starten maar niet om door te starten. Er zijn nauwelijks bedrijven die verder gevorderde initiatieven willen steunen en dat is zonde. We zien namelijk dat juist wanneer initiatieven eenmaal goed op weg zijn, ze steun nodig hebben. Vaak is het lastig om fysieke ruimte te vinden terwijl er veel lege gebouwen zijn.” 

Suzan Lindhout en Tom Pieper – Doneer je Deken

Hoe kunnen verschillende partijen elkaar versterken?
Partijen kunnen elkaar versterken door in financiële middelen, tijd en expertise te investeren. Initiatieven leveren ook steeds meer bruikbare producten zoals catering of zorg. Het zou het mooist zijn als partijen bijdragen door afnemer van deze producten te worden en deel te nemen aan het economisch verkeer. Belangrijk is dan dat samenwerking gefaciliteerd wordt zodat bedrijven en initiatieven met elkaar in contact kunnen komen.”

“Belangrijk is  dat samenwerking gefaciliteerd wordt”

 

Andere lokale initiatieven die deelnamen aan Transform Your World
The Punchy Pack, Iona Stichting, Utrecht 4 Global Goals, De Noordzeeboerderij, Hemelswater, Doneer je Deken, Stichting Juttersgeluk, 070 Energiek

Pin It on Pinterest