Blog 52 – ‘De kunst van het oorlogvoeren’, het Chinese standaardwerk van 500 v.Chr., en ‘De Vorst’ van Machiavelli besteden meer dan de helft van hun aandacht aan diplomatie. Bij de SDGs moet dat 100 procent zijn. Niet alleen vanwege SDG 16 over vrede, maar ook omdat grote transities met veel winnaars en weinig verliezers alleen mogelijk zijn met diplomatie, niet met machtsspel. Het binnenhalen van eigen bevoegdheden, een apparaat en fondsen helpt niet. De vele (sub)doelen, stakeholders, instrumenten en schaalniveaus vragen om nieuwe, innovatieve diplomatie.

Deze start al met de warming-up. Het op te lossen probleem moet niet worden gezien als een kant-en-klare taart, waarbij ieder zijn stuk bemachtigt in wisselende allianties van winnaars en verliezers. Het is een in samenspraak te bakken taart, die voor ieder toereikend moet zijn. Een ander punt: op de thuisbasis worden geen standpunten uitonderhandeld, maar belangen geformuleerd. Je speelt tenslotte niet op de persoon, maar op de bal.

Dan de dialoog. Alle partijen luisteren scherp naar elkaar. Daarna gaan ze op zoek naar gedeelde feiten, wederzijdse belangen en voordelen. De fase van de oplossingen komt vervolgens pas ter tafel, waarbij het uitgangspunt is de minimalisatie en – als dat niet lukt – compensatie van negatieve impact. Ga er daarbij van uit dat je elkaar nog vaak gaat zien, dus bouw ‘duurzame’ relaties op.

Partijen moeten af van enkele diep ingesleten reacties op afwijkende geluiden: “ik moet het beter uitleggen”, “degene met de grootste mond krijgt straks gelijk”, “wij hebben de expertise”, “wij dragen straks de verantwoordelijkheid”, “onze opdracht volgt uit democratische verkiezingen”, “geen slapende honden wakker maken”.

Naast de inhoud blijkt dus ook het proces van de SDGs complex te zijn. Eenvoudiger is het niet te maken. Gelukkig is er steun van professionele begeleiders en wetenschappelijke opleidingen en literatuur.*

* Het bovenstaande is bijvoorbeeld een aanzet op basis van jarenlange ervaring met de aan Harvard ontwikkelde Mutual Gains Approach. Zie het behulpzame ‘Handboek strategisch omgevingsmanagement‘ van Marc Wesselink.

Foto: Free-Photos @ Pixabay.

Pin It on Pinterest