Deze week is de internationale actieweek van de Global Divestment Mobilisation van start gegaan. Hoe staat Nederland er eigenlijk voor op het gebruik van fossielvrije energie?

Tijdens de Global Divestment Mobilisation actieweek wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor fossielvrije energie. Want ondanks het feit dat hernieuwbare energie steeds populairder wordt, moet er nog veel gebeuren willen we de opwarming van de aarde onder de twee graden houden zoals afgesproken tijdens de klimaatconferentie in Parijs in december 2016. Hoe staat het eigenlijk met de vorderingen van Nederland op dit gebied en waarom is het juist ook belangrijk om dicht bij huis in actie te komen?

Nederland en fossiele energie

Om meteen maar terug te komen op de vraag hoe Nederland ervoor staat op het gebied van groene energie: nog niet zo goed. Volgens Milieu Centraal komt nog steeds 93% van onze energie van fossiele brandstoffen. De meest gebruikte brandstof in Nederland is aardgas. Ondanks het feit dat deze nog altijd minder vervuilend is dan de energie die we opwekken uit kolen en aardolie is het gebruik van deze grondstof bepaald niet schoon te noemen. Bovendien is er waarschijnlijk over 60 jaar weinig van dit gas over als we zo doorgaan. Los van de milieuvervuiling heeft de aardgaswinning ook nare gevolgen in de vorm van aardbevingen en landverzakkingen.

De meest vervuilende brandstof uit het rijtje is steenkool. Hoewel de nieuwe kolencentrales die in Nederland in gebruik zijn minder co2 uitstoten dankzij betere technieken om de broeikasgassen op te slaan, is de uitstoot die gepaard gaat met de energieopwekking een reden op zich om over te stappen op duurzamere energiebronnen. Een bijkomend voordeel van het opwekken van onze eigen groene stroom voor zowel burgers als bedrijven is dat we minder energie uit het buitenland hoeven te halen, wat nu nog wel veel gebeurt.

Op naar 100% duurzame energie

De Nederlandse regering heeft het doel gesteld dat in 2020 20% van de energie afkomstig moet zijn van duurzame energiebronnen. In 2050 moet Nederland zelf helemaal fossielvrij zijn. Maar als we deze doelen willen behalen is er meer nodig dan goede wil. Bedrijven kunnen meer investeren in groene stroom. Zo kun je tijdens deze fossielvrije actieweek live volgen en helpen het grote pensioenfonds ABP te motiveren niet langer te beleggen in de kolenindustrie.

En kun je zelf doen? Naast letten op je energieverbruik is het goed om na te gaan waar je stroom vandaan komt. Stap bij voorkeur over op groene stroom die in Nederland geproduceerd is of installeer zelf zonnepanelen op je dak. Dit kan al voor minder geld dan je denkt, en verschillende organisaties kunnen je op weg helpen. Op milieucentraal.nl vind je een zonnepanelencalculator, waarmee je kunt berekenen of en hoeveel zonnepanelen je kwijt kunt op jouw dak. Of neem eens een kijkje op: 

www.urgenda.nl

www.greenchoice.nl

www.consumentenbond.nl

 

Bron foto: Floris Oosterveld

 

Pin It on Pinterest