Vorige week vrijdag werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Vereniging Nederlandse Gemeenten Internationaal (VNGI) de award voor de meest duurzame gemeente in Nederland uitgereikt. Oss en Utrecht behaalden een gedeelde eerste plaats, gemeente Tilburg eindigde als derde. Wat is het geheim van het SDG-succes in deze gemeenten? Wij spraken met de winnaars.

Het VNGI hoofdkantoor in de residentiële Willemspark buurt in Den Haag deed dienst als decor voor de nieuwjaarsreceptie. Zwoele klanken van een 4-koppige jazzband en een gemêleerd publiek vulden de hal van het statige pand. Onder de bezoekers bevonden zich uitgezonden VNGI personeel en partners uit landen waar VNGI projecten ter versterking van het lokale bestuur uitvoert en Nederlandse gemeenten.

De Global Goals Gemeente Campagne

Drie van deze gemeenten: Oss, Utrecht en Tilburg, waren genomineerd als ‘meest inspirerende Global Goals Gemeente’. Deze titel is de kers op de taart van de Global Goals Gemeente Campagne. In het kader van deze campagne ondersteunt VNGI gemeenten met het implementeren van de SDGs. De award die sinds 2010 wordt uitgereikt “heeft een stimulerende werking op andere gemeenten en biedt inzicht aan wat er binnen gemeenten gebeurt op het gebied van de SDGS” aldus Maria van der Harst van VNG International. De jury bestond dit jaar uit Hugo von Meijenfeldt, nationaal coördinator voor de implementatie van de SDGs en Edith van Ewijk, senior onderzoeker bij Kaleidos Research. Vertegenwoordigers van de winnende gemeenten Utrecht en Oss vertellen over hoe zij op lokaal niveau werken aan de SDGs.

Winnaars aan het woord

“Een belangrijk uitgangspunt is dat de gemeente de basis schept, maar de stad zelf het werk doet” – Marthe van Laarhoven – Adviseur Internationale Zaken Gemeente Utrecht

“Het begon allemaal toen de gemeenteraad en het College van B&W Utrecht in maart 2016 uitriep als Global Goals stad. De ambitie die dit met zich meebrengt, waarbij de focus ligt op SDG 11, vindt 100% politiek draagvlak. De Gemeente Utrecht committeert zich tot 2030 aan de SDGs en om focus te kunnen leggen, hebben wij voor de Raad een 3-jarenplan opgesteld. Eén van de onderdelen hiervan is het ontwikkelen van een lokale Global Goals monitor met stedelijke indicatoren. Daarnaast onderhouden we een hechte band met de actieve community in de stad via Utrecht 4 Global Goals en werken we samen met het bedrijfsleven. Een belangrijk uitgangspunt is dat de gemeente de basis schept, maar de stad zelf het werk doet. Zo proberen we de SDGs meer in te bedden in bestaand beleid door bijvoorbeeld een Global Goals clausule op te nemen voor de renovaties rondom de jaarbeurs en het station. Een ander belangrijk onderdeel van het plan is educatie en het creëren van awareness rondom de SDGs. Er gebeurt namelijk al veel en dat willen we zichtbaar maken. We hoeven niet alleen maar nieuwe dingen te verzinnen. Vervolgens is het belangrijk om de koppeling te vinden tussen een ondernemer of een inwoner uit Utrecht en de SDGs. Zodat mensen zich realiseren dat wat je lokaal doet, internationaal impact heeft en bijdraagt aan de Global Goals.” (Marthe van Laarhoven adviseur internationale zaken Gemeente Utrecht)

Wij geloven in  overeenkomsten opzoeken en in verbinding en enthousiasme – Maartje Aarts Platform Global Goals Oss

 “In Fairtrade gemeente Oss worden de SDGs aangejaagd door een platform dat bestaat uit 35 vrijwilligers met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren in de samenleving. Het platform is in 2008 op initiatief van Groen Links Oss ontstaan na een besluit in de gemeenteraad om Milleniumgemeente te worden. Dit initiatief ontstond vanuit de behoefte bij te dragen aan duurzame en maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeente en het platform versterken elkaar en onderhouden een kort lijntje: waar het platform kennisdrager is en bv. soms richting actievoeren kan gaan, kan een gemeente dat niet; maar de gemeente heeft veel contacten en budget dus daar kan je elkaar goed versterken als de rollen duidelijk zijn. De burgemeester speelt als portefeuillehouder/ ambassadeur een belangrijke rol in het uitdragen van de VN-doelen. Een belangrijke inhoudelijke activiteit van het platform was het vertalen van de Engelse doelen. Tijdens dit proces bleek dat  het woord ‘ontwikkeling’ of ‘werelddoelen’ een negatieve connotatie kennen. We zeggen nu: de 17 doelen zijn voor de hele wereld en voor alle mensen. Uit de praktijk blijkt ook dat de icoontjes van de SDGs veel inzicht bieden. Op een fairtrade kerstmarkt die wij organiseerden, plaatsten organisaties icoontjes die van toepassing waren op hun werk. Hierdoor was zowel voor de organisaties als voor de bezoekers duidelijk met welke doelen zij zich bezig houden. Mensen hoeven ook niet hele stukken te lezen en lang na te denken want daar hebben ze niet altijd tijd voor ook al zijn ze gemotiveerd om bij te dragen aan de SDGs. Daarnaast wordt vanuit de gemeente een inventarisatie gemaakt van wat er in Oss op SDG-gebied gebeurt. Een belangrijk uitgangspunt binnen het platform is -met alle politieke partijen  gerepresenteerd in het platform-  dat de discussie niet te politiek gevoerd wordt. Wij geloven in  overeenkomsten opzoeken en in verbinding en enthousiasme. Daardoor ontstaat reactiviteit.” (Maartje Aarts voorzitter Platform Global Goals Oss)

Succesfactoren

Kijken naar wat er al gebeurt, dit linken aan de SDGs en een goed samenspel tussen gemeente en inwoners blijken een sleutel tot succes. Jurylid Edith van Ewijk beaamt dit laatste: “We hebben gelet op of de gemeente zelf de raad heeft betrokken bij het SDG beleid, maar ook of andere organisaties, burgers en bedrijven zich sterk maken voor de SDGs. Andere belangrijke punten zijn:  samenspel, vernieuwing, toepasbaarheid en duurzaamheid. Uiteindelijk sprongen Utrecht en Oss er bovenuit. In beide gemeenten zijn de SDGs met veel enthousiasme omarmd en opgepakt om een stap extra te zetten.”

Meer informatie over de Global Goals Gemeente campagne van VNGI vind je hier

Pin It on Pinterest