Blog 47 – Tot voor kort waren we trots op onze VOC-mentaliteit. De eerste multinational ter wereld werd bestuurd door de Heeren XVII. Een heilig getal, zoals we inmiddels weten. Maar vol fouten: een uitsluitend mannelijke samenstelling en ‘handel’ bestond uit beroving van inheemse volkeren van hun kinderen, oogsten, landrechten en grondstoffen, als het meezat in ruil voor spiegeltjes en kraaltjes, als het tegenzat onder militaire dwang.

Bij de uitreiking van de Vrede van Nijmegen Penning zei Paul Polman: “I hope our country’s attitude in the 21st century will be remembered by later generations as having been the era of another sort, of the Dutch ‘SDG-mentality’.” Als de samenstelling van het VOC-bestuur gemengd was geweest of een tijdje homogeen vrouwelijk, hadden we dan met minder schaamte naar onze Gouden Eeuw hoeven kijken?

De neiging is groot om te zeggen: ‘vrouwen communiceren beter en zijn minder competitief’. Dat is een gemeenplaats die heden ten dage goed verdedigbaar is, maar ook in de 16de-17de eeuw? Volgens de geschiedenisboekjes hadden Isabella van Castilië, Maria Theresia van Oostenrijk en Catharina de Grote van Rusland naast hun goede kanten ook zo hun opvallend zwarte bladzijden: de Spaanse Inquisitie, de Zevenjarige Oorlog resp., de – naar nu blijkt eerste – annexatie van de Krim. Ervan uitgaande dat de verschillen tussen vrouw en man cultureel bepaald zijn, had een Daames XVII destijds wel eens even succesvol en tegelijk gruwelijk kunnen zijn geweest.

Als je kijkt naar recente rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zoals de Tweede SDG-meting en de recente Monitor Brede Welvaart, dan beleeft Nederland momenteel een Tweede Gouden Eeuw. Net als toen hebben we het over een sterk stijgend gemiddelde. Eén van de geheimen van dit succes is dat wij onze spullen van steeds verder voor lagere prijzen weghalen. Totdat het daar helemaal op is en Europa en Amerika de enige toevluchtsoorden voor de wereldbevolking zijn. Als dat wereldbeeld niet aanspreekt, beveel ik (her)lezing van de recente nota “Investeren in perspectief” aan, met name het pleidooi voor het wegnemen van de grondoorzaken.

De nota heeft de SDGs als kader en daarbinnen krijgt vrouwen en mannen gelijk (SDG 5) een bijzondere prioriteit: vergroten van het aandeel van vrouwen in de besluitvorming en het leiderschap, versterking van hun rol in onderwijs en economie, preventie en uitbanning van geweld tegen hen en vrouwen sterker in vredesprocessen betrekken en tegen conflicten beschermen.

Mocht er een zeventiental vrouwen opstaan die ieder een doel voor hun rekening nemen juich ik dat als eerste toe. Ze hebben ervoor gepleit liever naar een gemengd zeventiental op zoek te gaan. Dat getuigt nog eens van een echte SDG-mentaliteit.

Pin It on Pinterest