Onze missie

Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we de biodiversiteit en het klimaat beschermen en waarin iedereen in vrede met elkaar samenleeft. In zo’n wereld heeft iedereen een plaats, van individu tot multinational.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn onze agenda voor zo’n wereld in 2030. De gemeenschappelijke taal van de zeventien doelen verbindt ons en maakt het mogelijk samen te werken.

De doelen zijn onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren. Ze vormen een reeks complexe uitdagingen en kansen. Ze vereisen van iedereen acties op alle niveaus en kunnen diepgaande transformaties teweeg brengen.

Om een betere wereld te creëren, is het essentieel én mogelijk om de krachten van verschillende individuen en organisaties te bundelen en niemand achter te laten.

SDG Nederland brengt individuen en organisaties bijeen, katalyseert gezamenlijke actie en creëert synergie rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Pin It on Pinterest