Blog 56 – ‘Driemaal is Scheepsrecht.’ Dat zeg je als na twee mislukte pogingen iets alsnog voor elkaar komt. In de topsport bijvoorbeeld. Zo is het niet voor de jaarlijkse SDG-rapportage en de daaronder liggende CBS-monitor. Daar gaat het om de cadans goed – beter – best.

Neem de omvang van de rapportage: 100 – 50 – 25 bladzijden; een toenemende kans op meer lezers. Neem de dekkingsgraad van de CBS-indicatoren: 37% VN- 51% VN – integratie van de nationale Monitor Brede Welvaart. Volgend jaar komt er weer een verbeterslag in de SDG-rapportage en de CBS-monitor. Een spreekwoord is daar minder eenvoudig bij te vinden.

De ambitie van de rapportage en monitor moet niet overdreven worden. De SDG-rapportage gaat over bestaande activiteiten van de betrokken partijen, inclusief de door hen eerder uitgesproken voornemens. Er staat geen vertaling van mondiale naar nationale doelen in, geen overkoepelende strategie of opsomming van wat nog extra nodig is om de doelen in 2030 te halen. De CBS-monitor geeft de gemeten stand van zaken weer, niet in absolute maar in relatieve zin (aan de hand van de rangorde in de Europese Unie), soms aangevuld met de trends van de afgelopen jaren. Er staat geen absolute afstand tot de (sub-)doelen in. Mocht er vraag zijn naar het opschroeven van de ambitie, dan zijn dat zo een aantal mogelijkheden.

Nederland wordt door andere EU-landen vaak gevraagd uitleg te geven over het samen schrijven door de partners van de jaarlijkse SDG-rapportage. Ieder schrijft zijn eigen deel en met z’n allen een gezamenlijk relaas. Daardoor ontstaat een maximaal draagvlak. Een erkend nadeel is dat de scherpte uit het debat gaat, waardoor media en politiek nauwelijks oog voor de SDGs hebben. Is dat een probleem of zeggen we met een knipoog “The SDGs are too important to leave them to politics”.

Afbeelding van cocoparisienne via Pixabay

Pin It on Pinterest