Friendship Foundation | SDG Nederland

Friendship Foundation

Friendship Foundation maakt werk van een samenleving in Sri Lanka waarin iedereen gelijk is en ieders talent telt!

Locatie

Houten

Type organisatie

Non-Profit / Stichting/NGO

Wij werken aan de volgende SDG's:

Wij zijn akkoord met de SDG Nederland visie en voorwaarden.

Organisatie Omschrijving

Friendship Foundation werkt samen met haar zusterorganisatie, DLFF, aan betere leefomstandigheden voor mensen met een beperking in Sri Lanka. 
1.Op de bres voor inclusie
Mensen met een beperking zijn een achtergestelde doelgroep in Sri Lanka. Friendship Foundation brengt de lokale gemeenschap samen door het geven van trainingen en voorlichting. Zo doorbreken we de cirkel van uitsluiting.

2. Talent komt tot bloei
Onderwijs voor mensen met een beperking is in Ampara District (oost Sri Lanka)  onvoldoende voor handen. Friendship Foundation biedt passend onderwijs op Sarana multidisciplinair centrum.
Arbeidsparticipatie is minder vanzelf sprekend voor mensen met een beperking. Zij hebben een extra steuntje in de rug nodig. Friendship Foundation biedt trainingen aan, helpt bij het opzetten van een eigen bedrijfje en biedt een afzetmarkt met Friendly Products.
We zetten mensen met een beperking in hun kracht, door hun talent te ontwikkelen.

Friendship Foundation biedt zorg, onderwijs, arbeidsparticipatie en maatschappelijke integratie passend bij de wensen en mogelijkheden van onze clienten, in Sri Lanka.

Zo dragen wij bij aan de SDG's

Friendship Foundation en haar zusterorganisatie in Sri Lanka, hanteren de SDG's als onze meetbare doelstellingen. 
Met ons werk dragen we bij aan:

1. Geen armoede: 
1.1 DLFF streeft naar een minimum inkomen van $ 1.30 per dag bij de participerende gezinnen binnen de DLFF-projecten.
1.3 Werknemers van DLFF vallen onder het nationaal toepasbare sociale beschermingssysteem, EPF en ETF.
1.4. DLFF zorgt er voor dat mensen met een beperking -en hun gezinnen-, gelijke rechten hebben op economische middelen, door hen op te leiden en te steunen bij het verbeteren van hun werkbare leven.

2. Geen honger
2.1 De cliënten binnen ons educatie-project krijgen 3 voedzame maaltijden per dag. De cliënten en hun gezinnen volgen het voedingsvoorlichtingsprogramma van Dutch Lanka Friendship Foundation.
2.3 Wij leren onze cliënten en gezinnen zelf groenten en fruit te verbouwen, met als doel te gebruiken voor eigen consumptie of verkoop.

3. Goede gezondheid en welzijn
3.8 DLFF sluit voor haar werknemers een ziekteverzekering af, om toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg te krijgen.
3.d Wij houden maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten en hun gezinnen, maar ook voor de omgeving, en we bieden preventieve zorg voor onze clienten en gezinnen.

4. Kwaliteitsonderwijs
4.1/4.5 Friendship Foundation biedt kinderen met een beperking tussen de 5 en 18 jaar passend onderwijs.
4.4. DLFF biedt aan volwassenen met een fysieke beperking (40% vrouwen en 60% mannen) een praktische opleiding tot zelfstandig ondernemer.
Wij bieden jongeren met een beperking tussen de 18 en 30 jaar passend beroepsonderwijs.
4.a Friendship Foundation streeft met elke activiteit die zij start of ondersteunt tot een inclusieve leeromgeving voor mensen met een beperking.

8. Waardig werk en economische groei
8.5 Wij geven mensen met een beperking een passende kans op participatie binnen het arbeidsproces.
8.6 DLFF biedt met haar praktijkonderwijs aan jongeren met een beperking een passende opleiding.
8.8 Wij geven voorlichting aan de gemeenschap en onze cliënten met hun gezinnen mbt participatie op de arbeidsmarkt, omdat wij streven naar een veilige en respectvolle werkomgeving voor onze kwetsbare doelgroep.

10. Ongelijkheid verminderen
10.1 DLFF streeft met het project Inclusive Society by Economic Development (ISED) dat mensen met een beperking, die voorheen geen inkomen genereerden, financieel gaan bijdragen aan hun gezin en aan de maatschappij.
10.2 Wij bieden kinderen met een beperking, tussen de 5 en 18 jaar, dagopvang, waardoor de sociaal-economische inclusie van de gezinnen wordt bevorderd. Jongeren met een beperking krijgen passend praktijkonderwijs met als doel de sociaal-economische inclusie van deze doelgroep.
Volwassenen met een fysieke beperking krijgen een passende training om zelfstandig binnen de gemeenschap te leven.
DLFF maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst economische of andere status, bij onze werknemers noch bij onze cliënten.          
10.3 Wij geven voorlichting over participatie van mensen met een beperking binnen de samenleving. In praktische zin stappen wij met onze cliënten veelvuldig, letterlijk de maatschappij binnen onder ons motto: bekend maakt bemind.

17. Partnerschap om de doelstellingen te bereiken
17.17 Friendship Foundation is actief binnen diverse netwerken waarbinnen gelijkgestemde individuen en organisaties expertise tbv een inclusieve samenleving mobiliseren en delen.