SDG’s en de klimaatcrisis: ‘Optimisme zonder hoop’?

   Stichting Internationale SAmenwerking Breukelen

UITNODIGING voor de volgende SISABplus bijeenkomst  

op: woensdag 3 juli 2019

van:19.45 tot 22.00 uur

in: Boom en Bosch, Markt 13, 3621AB Breukelen

SDG’s en de klimaatcrisis: ‘Optimisme zonder hoop’?
Het thema van de avond is een onderwerp dat iedereen aangaat en waar iedereen inmiddels wel zijn of haar gedachten over heeft gevormd, namelijk het Klimaat. Wetenschappers wereldwijd lijken het in grote lijnen met elkaar eens te zijn: Er is sprake van een crisis. Stijging van CO2 concentraties en temperaturen, afname van biodiversiteit bij planten en dieren, toename van extreme weersomstandigheden: al deze aspecten zijn inmiddels waargenomen, wetenschappelijk onderbouwd en worden toegeschreven aan menselijk handelen. Toch laat niet iedereen zich hierdoor overtuigen. Voor en tegenstanders vallen over elkaar heen en ondertussen tikt de klok door en wordt er door specialisten op gewezen dat  -als de wereldgemeenschap in 2030 niet in staat is gebleken om haar CO2 emissies substantieel terug te dringen- we een toekomst tegemoet gaan waarin de aarde (deels) onbewoonbaar zal worden voor mens en dier als gevolg van ondragelijke hitte, droogte of stijgende zeespiegels. Om het probleem op te lossen moeten de handen ineen geslagen worden, maar dat valt in de huidige politiek gepolariseerde wereld niet mee. De jeugd protesteert en ‘klaagt’ de oudere generatie en hun regeringen aan op hun lakse houding.. De SDG’s van de Verenigde Naties en de klimaatcrisis hangen nauw met elkaar samen: Redden we de SDG’s dan redden we het wellicht met het klimaat. Kunnen we daar op hopen? Hebben we hier een duidelijke richting van handelen mee te pakken? Of is hier sprake van een ‘optimisme zonder hoop’ waar Tommy Wieringa recentelijk in een column over sprak?


Het programma van deze avond is als volgt:


19.45 Ontvangst met koffie of thee.

20.00 Opening, welkom en mededelingen

20.10   Inleiding over het thema  SDG’s en de klimaatcrisis: ‘Optimisme zonder hoop’?
Door Dr. Harry Wels (werkzaam aan Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteiten Leiden en Pretoria ZA

‘21.50 Pauze.


21.10 Discussie  over het thema  en SDG’s in het algemeen (https://www.sdgnederland.nl/sdgs/)

21.40   ` Afronding met netwerken onder genot van een hapje en drankje.

22.00 Einde

 

Iedereen die interesse heeft in dit actueel onderwerp zal deze avond zeker boeien en de nodige informatie brengen. Er is volop gelegenheid om met de spreker over dit onderwerp meningen met elkaar uit te wisselen.

Om een idee te hebben hoeveel belangstellenden wij kunnen verwachten, verzoeken wij u zich aan te melden voor1 juli  via email naar doa@hetnet.nl  of tel 06-55721944  Deelname is gratis

We hopen weer velen van u met geïnteresseerde vrienden en kennissen te kunnen ontmoeten..

 

Met vriendelijke groet,

Ad van Dongen
Voorzitter  www.sisabplus.nl

Datum

03 jul 2019

Tijd

19:45 - 22:00

Doe mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest