Doe mee aan de SDG Action Talks

Hoe bereiken we een gezonde samenleving met voldoende werkgelegenheid, goed werkende sociale netwerken en burgers die stappen zetten naar een inclusieve en duurzame wereld? 

En hoe kunnen we Nederland weerbaarder maken tegen schokken als corona, de bankencrisis en de gevaren van klimaatverandering?

Daarover willen we het tijdens de Action Talks hebben. Samen met jou.

Aflevering  #1
dinsdag 1 september 2020 // 15:00-16.30u // Zoom
Ongelijkheid verminderen
Spreker/facilitator: Alliantiecoödinator SDG 10 Jannet Vaessen en directeur WomenInc.

Ongelijkheid vind je in bijna alle hoeken van de samenleving. Het verminderen ervan is niet alleen verankerd in SDG 5 en 10, maar raakt aan alle SDG’s. Ongelijkheid is heel divers. Er zijn talloze organisaties die voor verschillende ongelijk behandelde groeperingen opkomen: leeftijd, gender, LGBTQ+, afkomst, mensen met een beperking, opleidingsniveau etc.  

Het zijn verschillende geluiden met gezamenlijke roots: ongelijkheid bestrijden. Hoe mooi zou het zijn als deze groepen de handen ineen slaan in een gezamenlijke missie tegen sociale ongelijkheid? Is dat realistisch of wishful thinking? En wat is er voor nodig om zo’n gezamenlijke missie neer te zetten en iedereen mee te krijgen? 

Klik hier om je aan te melden 

Wat zijn de Action Talks? 

De Action Talks zijn bijeenkomsten om samen plannen te smeden voor een eerlijker, duurzamer en inclusiever Nederland tegen 2030. We kiezen voor elke sessie een specifiek onderwerp en koppelen het aan een inspirerende spreker. We maken het interactief en behapbaar om het dan samen te bespreken, met experts, burgers en jongeren.  

Waarom de SDG’s

Als framework om de benodigde transities in gang te zetten gebruiken we de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De doelen zijn een breed gedragen instrument om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de komende jaren.  Tijdens deze reeks interactieve online SDG Action Talks komen uiteenlopende onderwerpen aan bod die concrete invulling geven aan de verschillende doelen. 

Waarom nu? 

De tijd om actie te nemen is nu. Door de coronacrisis wordt er op verschillende plekken nagedacht over een beter herstel. Denk aan de oproepen van bedrijven en van wetenschappers. Omdat SDG Nederland een netwerk is voor alle branches en omdat de SDG’s een breed palet vormen, bieden we een platform waar al deze ideeën samenkomen. 

Bovendien komen volgend voorjaar de verkiezingen eraan. Wij nemen de uitkomsten van de Action Talks mee richting politiek. Daarom horen wij jouw stem graag nu al, ruim vóór 17 maart 2021. Hou in de tussentijd zeker ook de campagne #duurzaamregeerakkoord in de gaten. 

Voor wie zijn de SDG Action Talks?

Het liefst bereiken we heel Nederland met de SDG Action Talks. We weten dat dit erg ambitieus is. Daarom spitsen de Talks zich toe op twee doelgroepen

  • geïnteresseerde en nieuwsgierige wereldburgers die meer willen leren over en willen meepraten over maatschappelijke thema’s die dieper ingaan op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s); en professionals die vanuit hun werk te maken hebben met maatschappelijke en SDG-gerelateerde thema’s en daar graag over meepraten (al dan niet op persoonlijke titel!).
  • Jongeren: de SDG Action TalksYouth zijn in de maak, waarbij een jongerenpanel i.s.m. SDG Nederland en de NJR de verschillende Action Talk onderwerpen op een leuke manier bespreekbaar maakt voor een jong publiek (zo’n 15 tot 25 jaar). Ben of ken je iemand die interesse heeft om plaats te nemen in het Jongeren #ImpactTheFuture panel? Mail je tip naar ivy@sdgnederland.nl.

Pin It on Pinterest