Aan de slag in je buurt en stad

Vele kleine acties kun je zelf ondernemen, maar samen kom je verder. Er zijn in Nederland ontelbare actieve buurten en maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Met de tips hieronder helpen we je graag op weg.

Investeren in de maatschappelijke beurs

Wil je weten wat de waarde is van je initiatief? Met Maex krijg je een tool om je maatschappelijke waarde makkelijk in beeld te brengen.

Bewoners voor een duurzame wereld

Het (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) LSA is een sterk landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in zelfbeheer, BewonersBedrijven en coöperaties. De vereniging gaat voor sterke, leefbare buurten waar iedereen aan kan bijdragen.  

Crowdfunding voor je buurt, dorp of stad

Voor je Buurt is een crowdfundingplatform voor je buurt, dorp of stad. Je zamelt er geld, hulp en materiaal in. Voor je Buurt begeleidt je ook bij het opzetten van een crowdfundingcampagne.

Kleine acties met echte impact

Nudge is een bedrijf dat blijvende gedragsveranderingen wil realiseren bij individuen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. Dat doen het door hen te betrekken bij projecten en campagnes die op prikkelende wijze ander gedrag stimuleren.

Een netwerk van vrijwillige adviseurs

Deze stichting daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. Ze biedt een netwerk van
adviseurs die je daarbij kunnen ondersteunen

Lokale actie voor de Global Goals

Wil je crowdfunden voor het realiseren van je goede ideeën? 1%Club staat open voor iedereen met een goed idee om de wereld een stukje mooier te maken. Dit initiatief maakt deel uit van Voor je Buurt en richt zich meer op internationale projecten.

Earthinks (EN)

This social media platform is where you connect to the Earth. Climate change is global and overwhelming. Think global, act local. On Earthinks you share your photos. By sharing your photos and comments, you make the SDGs relevant and stimulate local action.

Pin It on Pinterest