Ruim twee jaar geleden zijn de Sustainable Development Goals (SDGs) door de Verenigde Naties aangenomen. Toch was er voor de SDGs nog weinig aandacht in de Nederlandse politiek. Building Changeeeft daarom Kamerleden gevraagd een doel te adopteren. In deze interviewserie hoort SDG Nederland redacteur Caius Nijstad de Kamerleden uit over  ‘hun’ doel: welke rol speelt de politiek in het bereiken van de SDGs, wat gebeurt er al, en wat kan er beter? We trappen af met Elbert Dijkgraaf van de SGP. Zijn SDG: Einde aan honger.

Waarom doet u mee, en wat wilt u bereiken?

“Het verlangen armoede de wereld uit te helpen, spreekt mij aan. Armoede veroorzaakt enorm veel ellende en wij zijn relatief welvarend, dat motiveert me om te kijken hoe we kunnen bijdragen. Ik heb meerdere ministeries in mijn portefeuille, waardoor ik dit beleidsdossier goed ken. Een van de dingen die wij als partij kunnen doen, is de integraliteit bewaken.”

Onderdeel van de campagne is door een SDG-bril leren kijken. Wat ziet u door uw bril?

“Wij kunnen hier op een heel klein stukje aarde heel veel voedsel produceren, dat is echt onvoorstelbaar. Die kennis is voor anderen nuttig. Ook die kunnen we exporteren, naast de goederen. Dat soort dingen aanwakkeren hoort bij die bril.”

U heeft een motie ingediend om de voor- en nadelen van een SDG-toets te onderzoeken. Waarom was dat? 

“Het helpt om belangrijke wetgeving op dit soort dingen te toetsen. Bij belastingwetgeving bijvoorbeeld stelt zelden iemand vragen stelt over de SDGs. Ik zou graag willen dat daar verplicht over wordt nagedacht. In de discussie rondom CETA ( het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, red.) merk je dat de belangen van bedrijven als Phillips als vanzelf worden gediend. Dat snap ik, maar dat is niet in het belang van de Nederlandse natuur, niet in het belang van de Nederlandse boeren. Niet in het belang van de productie in Afrika. Dat moet veranderen.”

Een SDGs toets beoordeelt vooraf welk effect nieuw beleid heeft op de SDGs. Door deze toets te halen voorkom je dat nieuwe plannen de SDGs tegenwerken.
 

Hoe ziet u de export van landbouwkennis precies voor u?

“In Ethiopië zag ik een boer die vroeger één koe had die 6 liter per dag produceerde. Nu heeft hij 6 koeien die ieder 9 liter per dag produceren. Door beter voer krijgt hij meer melk, en hij kan inmiddels zijn melk opslaan: nu loont het om meer koeien te hebben. Dat heeft hij allemaal bereikt in samenwerking met Nederlandse organisaties, ondernemers die niet alleen winst willen maken. Ze zijn betrokken bij mensen die het minder hebben.”

Veeteelt legt in Europa een grote druk op het milieu. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“In Nederland doen we het betrekkelijk goed qua CO2-uitstoot per liter melk, maar het kan veel beter. In Israël ontdekte ik dat de uitstoot per liter melk daar 30% minder is dan in Nederland. Als we bijvoorbeeld slimmer fokken, beter voer gebruiken en ICT-systemen beter inzetten, kan dat hier ook.”

U ontfermt zich het komende halfjaar over uw doel. Heeft u concrete plannen?

“Allereerst ga ik naar het regeerakkoord kijken: waaraan wordt aandacht besteed en waaraan niet. Ik vermoed zomaar dat uitwisseling van kennis tussen boeren in Afrika en Nederland niet pontificaal op de agenda staat, terwijl je daar ongelofelijk veel mee kunt bereiken. Als je handel kunt stimuleren, gaan ondernemers vanzelf meer doen. Je moet dan wel eisen dat ondernemers de allerarmsten ook een kans geven.”

De allerarmsten zijn vaak het moeilijkst te bereiken, hoe pak je dat dan aan?

“Je kan twee dingen doen. Als overheid kun je eisen dat bedrijven ook mensen uit die groep aannemen. Die ondernemers lossen dat wel op. Dan nog bereik je niet iedereen, want zoiets werkt alleen in regio’s met een redelijke infrastructuur. Elders blijven hulpprogramma’s nodig. Voor mij is het niet handel of hulp, maar handel en hulp.”

Wat zijn struikelblokken?

“Veel staat of valt met vrede: zodra ergens conflict uitbreken, stort er meer in dan je lief is, Daarnaast vind ik dat het Nederlands beleid niet genoeg kijkt naar effectiviteit. Veel verhalen klinken mooier dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Dus wil ik een eerlijker verhaal horen. Daarmee bereik je ook veel meer.”

Wat doet u wanneer de SDG-adoptie voorbij is?

“Ik zit niet zo in elkaar dat het na 6 maanden over is: dit doe ik omdat ik intrinsiek gemotiveerd ben. Prettig is wel dat zo’n campagne de SDGs weer focus geeft.”

Zijn de SDGs in 2030 behaald, zoals het plan is?

“De armoede de wereld uit..? Dat is heel complex: van alle mogelijke fragiele staten en verschrikkelijke burgeroorlogen tot droogte en noem maar op. Armoede compleet de wereld uitkrijgen is dus nogal ambitieus, maar laten we ons best doen.”

Foto Credits: Cees van der Wal

Pin It on Pinterest