Vorige week berichtte de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) en de Pan American Health Organization (PAHO) dat het aantal mensen in Latijns Amerika met honger in 2016 is toegenomen. Terwijl dit aantal de afgelopen decennia afnam. Wat is er aan de hand?

In 2016 hadden 42,5 miljoen mensen niet genoeg eten om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Dat is een stijging van 2,4 miljoen mensen ten opzichte van 2015. Door deze stijging heeft nu zes procent van de bevolking in Latijns Amerika een tekort aan eten.

Ondervoeding

Ondervoeding gaat niet alleen over de kwantiteit, maar ook over de kwaliteit van voeding. De afgelopen jaren is het percentage van mensen met obesitas en groeistoornissen als gevolg van een ongezond dieet toegenomen. Deze vormen van ondervoeding treffen met name arme gezinnen en vrouwen.

Hoe komt dit?

Volgens de FAO en PAHO hebben ongunstige economische prestaties geleid tot inflatie. De inflatie leidde vervolgens tot meer werkloosheid en een toename van armoede, waardoor sommige mensen niet meer in hun dagelijkse (voedsel) behoeften kunnen voorzien. Een ander probleem is de consumptie van bewerkt voedsel. Deze producten bevatten namelijk veel suiker, vetten en zout. Door een marktwerking die de stimulatie van dit soort producten bevorderd, is de consumptie en beschikbaarheid van deze producten toegenomen.

Oproep tot actie

Als deze stijging blijft aanhouden zal Latijns Amerika doel twee van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet halen. Dit betekent dat de regio blijft kampen met  honger en ondervoeding. De FAO en PAHO geven aan dat het belangrijk is nu actie te ondernemen om deze trend om te keren en roepen landen op om hun voedselsystem te transformeren. Alleen door een grote regionale omzet kan de huidige trend worden omgedraaid.

Bron: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13790%3Aeradicating-hunger-in-latin-america-and-the-caribbean-by-2030-is-becoming-increasingly-unlikely&catid=740%3Apress-releases&Itemid=1926&lang=en

Pin It on Pinterest