Contact

Voor meer informatie kunt u de redactie een e-mail sturen: info@sdgcharter.nl

SDG Charter

De Stichting SDG Charter is een nieuwe stichting die voorkomt uit het Sustainable Development Goals (SDG) Charter. Het Charter is opgezet om in Nederland een ambitieuze, positieve agenda rondom de SDGs te ontwikkelen. De SDGs zijn een absolute kans voor Nederland, als we in staat zijn om in partnerschap op te trekken. Het Charter trekt veel belangstelling en is tot nu toe ondertekend door 80 bedrijven, NGOs, kennisinstellingen en anderen, die samen willen werken aan de Sustainable Development Goals. De Stichting zal deze samenwerking stimuleren en faciliteren. Stichting SDG Charter wordt gedragen door een stuurgroep bestaande uit de volgende leden: ministerie van Buitenlandse Zaken, Global Compact Nederland, Partos, MVO Nederland, VNG-I, IUCN NL, NWO-WOTRO en de Maatschappelijke Alliantie. Initiatiefnemers van het SDG Charter zijn: TruePrice, DSM en de Worldconnectors. Kijk voor meer informatie op: www.sdgcharter.nl.

OneWorld

Als wij te veel CO2 uitstoten, hebben ze daar in Afrika last van. En als in Amerika de huizenmarkt instort, wankelen onze banken. Hoe komt dat? OneWorld brengt de rest van de wereld dichterbij. Op OneWorld.nl en in OneWorld Magazine zie je dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En andersom, hoe dat wat daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen? OneWorld.nl is de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid. Het tijdschrift OneWorld magazine verschijnt tien keer per jaar. OneWorld wordt uitgegeven door NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op: www.oneworld.nl De content op deze website wordt beheerd door de redactie van OneWorld. Meningen en standpunten die te lezen zijn op sdgnederland.nl, worden niet noodzakelijkerwijs door OneWorld of de Stichting SDG Charter onderschreven. Ook worden bijdragen van columnisten en essayisten niet noodzakelijkerwijs onderschreven door de redactie.

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Stuur ons een bericht, of mail naar redactie@oneworld.nl!

Pin It on Pinterest