‘Nieuw kabinet moet rol biomassa sterker stimuleren’

‘Nieuw kabinet moet rol biomassa sterker stimuleren’

OPINIE – Het optimaal benutten van biomassa als duurzame energiebron is hard nodig om aan internationale klimaatafspraken te voldoen, meent Jaap Kiel van ECN. In zijn ogen moet het nieuwe kabinet daar het voortouw in nemen. “We moeten de rol van biomassa niet langer...

Pin It on Pinterest